introducing myself

 1. MThibby
 2. hej0g
 3. Chess_and_Gym
 4. NewDrug
 5. Cisco_99
 6. jackleo89
 7. Frijelkyro
 8. sabersammy
 9. pianoguy17
 10. LightLemon
 11. squishpanda
 12. NathanC
 13. Retsek
 14. daddyodevil